Ontvangen - KledingbankNoordenveld

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ontvangen

Personen die kleding willen ontvangen kunnen zich tijdens de openingstijden op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur melden bij de Kledingbank. 

De criteria om in aanmerking te komen voor een kledingpakket zijn: de deelnemer heeft een inkomen op bijstandsniveau en is woonachtig in het werkgebied van de ISD Noordenkwartier (Sociale Dienst van Marum, Leek en Noordenveld). U wordt verzocht om bij elk bezoek een identiteitsbewijs mee te nemen en alleen de eerste keer een recente uitkeringsspecificatie, zodat de medewerker van de Kledingbank kan vaststellen of u tot de doelgroep behoort. Elk halfjaar wordt opnieuw bekeken of men nog aan de voorwaarden voldoet. Na de wisseling van de collecties zal opnieuw naar uw uitkeringsspecificatie en identiteitsbewijs worden gevraagd.


Wanneer we open zijn, staat in het bijgaand rooster. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu