Ontvangen - KledingbankNoordenveld

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Ontvangen

Personen die kleding willen ontvangen kunnen zich tijdens de openingstijden op dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur melden bij de Kledingbank. 

De criteria om in aanmerking te komen voor een kledingpakket zijn: de deelnemer heeft een inkomen op bijstandsniveau en is woonachtig in het werkgebied van Sociale Zaken gemeente Noordenveld of gemeente Westerkwartier (het gebied van de voormalige gemeenten Leek en Marum). 

U wordt verzocht bij elk bezoek een identiteitsbewijs mee te nemen en bij uw eerste bezoek ook een recente uitkeringsspecificatie, zodat de medewerker van de Kledingbank kan vaststellen of u tot de doelgroep behoort. Na de wisseling van de collecties zal opnieuw naar uw uitkeringsspecificatie en identiteitsbewijs worden gevraagd.


Wanneer we open zijn, staat in het bijgaand rooster. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu